Fisioteràpia

És una branca de les ciències de la salut que consisteix en utilitzar elements de la natura o accions mecàniques com moviments corporals o exercicis físics. El seu objectiu és acompanyar a un teixit corporal afectat a la restauració de la seva funció normal. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ja la definia en el 1958 com “l’art i la ciència del tractament per mitjà de l’exercici terapèutic i agents naturals. A més la Fisioteràpia inclou proves manuals per valorar les afectacions musculars, funcionals, articulars i sobre la capacitat vital, així com ajudes diagn stiques pel control de l’evolució”. Per tant, identifica lesions i ajuda a la rehabilitació del teixit afectat.

Té moltes aplicacions:

 • Lesions musculars i tendinoses: Tendinitis, esquinços, ruptures fibril•lars, sobrecàrregues o contractures musculars,…
 • Reumatologia: Patologies degeneratives o inflamat ries (artrosi, artritis, desgast de cartílag), fibromiàlgia,…
 • Vasculars: Cames cansades, problemes de retorn venós, edema venós o limfàtic…
 • Traumatologia: Fractures, luxacions, rehabilitació post-quirúrgica, problemes de columna vertebral (cervicàlgies, lumbàlgies, ciàtiques, protrusions o hèrnies discals, escoliosi)…

Hi ha múltiples processos on pot intervenir la fisioteràpia i te moltes especialitzacions. Dins de les tècniques emprades en fisioteràpia podem destacar els estiraments, la massoterapia, el drenatge limfàtic, el massatge transvers profund (o Cyriax), els embanats neuromusculars, el treball sobre punts gatell, manipulacions,… Les sessions de Fisioteràpia són totalment individualitzades i combinat amb el treball del fisioterapeuta per ajudar a la correcte evolució de les diverses lesions, molt cops s’indica una pauta d´exercicis que la persona podrà realitzar tant a la pr pia sessió així com a casa.

Fisioteràpia Respiratòria Pediàtrica

Què és la Fisioteràpia Respiratòria Pediàtrica? És una especialitat de fisioteràpia en la qual són tractats aquells nens que pateixen simptomatologia o patologia respiratòria.
És un tractament reconegut pels professionals de l’àmbit sanitari d’arreu d’Europa. A països com França, Bèlgica, Regne Unit és àmpliament utilitzada tant en el sector públic com privat  i valorada per la seva eficàcia.

A Espanya no és molt coneguda fins l’actualitat però els professionals formats en aquesta disciplina estem fent un esforç que es doni a conèixer i d’aquesta manera evitar l’ús abusiu de medicació, ja siguin antibiòtics, broncodilatadors, mucolítics,… tan emprada al nostre país.

El sistema respiratori és un dels últims en madurar en l’etapa intrauterina i quan els nadons venen al món encara està en ple desenvolupament. És per això que la majoria de nens entre 0 i 3 anys pateixen infeccions de les vies respiratòries superiors que es transformen en bronquiolitis, bronquitis o alveolitis per una carència de la funció respiratòria arribant inclús a patir Pneumònies.  

La fisioteràpia respiratòria mitjançant tècniques manuals molt suaus i gens invasives, aconsegueix desenganxar les secrecions de la paret bronquial per dirigir-les a vies superiors i així poden ser expulsades mitjançant l’expectoració. Això s’aconsegueix realitzant lleugeres pressions a la caixa toràcica del nen.

Això assegura l’evacuació de la mucositat infectada, evitant les infeccions recurrents i l’administració d’antibiòtics i altres medicaments quan no és necessari.

ÉS CONVENIENT REALITZAR UNA SESSIÓ EL MÉS AVIAT POSSIBLE!

D’aquesta manera ajudem a que el tractament mèdic sigui més eficaç, reduïm al màxim la presa de medicació i prevenim possibles seqüel·les.

EN QUE CONSISTEIX UNA SESSIÓ?

Fisioteràpia Respiratòria Pediàtrica Abans de tractar al nen es faran una sèrie de preguntes relacionades amb l’embaràs i el part. Això ens donarà informació de possibles afectacions sobre el sistema respiratori. Fem una valoració del nen que determini la dinàmica respiratòria mitjançant l’auscultació pulmonar i un examen manual. Només reconeixent l’abast i el nivell pulmonar a on es troba l’afectació del nadó es poden escollir les millors tècniques.

Les tècniques són totalment manuals i respecten la fisiologia de l’aparell respiratori, desenganxant, transportant i per últim eliminant les secrecions del sistema pulmonar.
 
 L’auscultació final permet saber els canvis dins d’una sessió, que sempre son molt evidents.

Les sessions duren entre 30 i 45 minuts, temps suficient per explorar, diagnosticar i tractar el nadó. La quantitat de sessions normalment són molt poques per la gran efectivitat del tractament, però sempre dependran de l’afectació que es presenti.

La Fisioteràpia Respiratòria Pediàtrica només es pot aplicar per un professional titulat!

EN QUE POT AJUDAR AL TEU FILL?

Malalties comuns:

 • Bronquitis
 • Bronquiolitis
 • Pneumònia
 • Asma
 • Otitis
 • Fibrosis quística
 • Constipats amb mocs
En definitiva, totes aquelles afeccions respiratòries que presentin alteració del diàmetre bronquial i/o presentin ocupació de l’espai aeri amb secrecions, infeccions,…

La simptomatologia respiratòria que pot presentar el nadó és:

 • Sensació de fatiga
 • Presència de secrecions
 • Tos
 • Dolor toràcic
 • Pèrdua de gana, vòmit, reflux

OBJECTIUS:

 • Restablir el funcionament correcte de l’aparell respiratori del nadó.
 • Evacuar les secrecions de l’arbre bronquial evitant així les complicacions que d’elles se’n deriven.
 • Evitar el col·lapse o la hiperinsuflació pulmonar.
 • Preparar els pulmons del nadó per una millor resposta davant de l’increment d’agents nocius com la contaminació i el tabac.
 • Prevenció de danys estructurals. Evitant cicatrius i la pèrdua d’elasticitat que pugui provocar les infeccions broncopulmonars.
 • Reduir al màxim la necessitat de prendre medicació i els seus efectes secundaris com la resistència bacteriana (antibiòtics), taquicàrdia i alteracions intestinals (broncodilatadors), irritació de l’arbre bronquial (fluïdificants)
 • .

Bajar Folleto PDF
Baixar el Tríptic PDF (530Kb):