Pilar Correas Gamboa

1.    Formació acadèmica
 • Osteopatia. “Escola d’Osteopatia de Barcelona”. En col•laboració amb la European School of Osteopathy. Maidstone “Wales University”.
 • Diplomatura en Fisioteràpia. Universitat de Vic
2.    Activitat laboral
 • KINEVILAR, Centre d’Osteopatia i Teràpies Naturals. Àrea d’Osteopatia i Fisioteràpia en pediatria
3.    Experiència professional
 • C.R.T Centre de rehabilitació terapèutica. Traumatologia. Barcelona
 • C.R.I.L Centre de rehabiltació i Logopèdia.Traumatologia. Barcelona
 • F.R.E.M.A.P. Mútua d’accidents de treball. Rehabilitació en gimnàs i piscina.
 • Instituts Saurina. Fisioestètica i Teràpia Manual
 • Clinique Médicale et Pédagogique Les Cadrans Solaires. Fondation Santé des Étudiants de France. Vence. Nice. Fisioteràpia respiratòria pediàtrica en pacients enllitats i nens amb Fibrosis Quística; Readaptació post quirúrgica en traumatologia; Rehabilitació en neurologia (post traumatismes craneals d’infants fins a adults, malaties degeneratives.) Hidroteràpia en grup.
 • Cabinet de Kinésithérapie et Ostéopathie Laurianne Lefèvre. Juvignac.  Montpellier Especialistes en fisioteràpia pediàtrica i osteopatia. Diferents patologies pediàtriques des de traumatologia, neurologia (autisme, retard psicomotriu), malaties respiratories(fibrosis quística),bronquiolitis, bronquitis crònica) i derivades del part ( plagiocefàlies, torticolis congénita,etc)
4.    Formació continuada (cursos i cursets)
 • Postgrau d’osteopatia en Pediatria 1 i 2 Claudine Agueron E.C.O
 • Postgrau d’osteopatia visceral Caroline Stone. E.O.B
 • Postgrau de Fisioteràpia pediàtrica Universitat Ramon Llull
 • Curs d’introducció a l’equinoteràpia.