• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Osteopatia

Retorna la salut al teu cos image

Teràpia únicament manual i totalment complementaria a la medicina al•lopàtica, tot i ser en sí mateixa un sistema de diagnòstic i tractament. Es basa en el principi indivisible del manteniment de l'estructura i la funció de l'individu.

Fisioteràpia

Fisioteràpia Respiratòria PediàtricaFisioteràpia Respiratòria Pediàtrica

És una especialitat de fisioteràpia en la qual són tractats aquells nens que pateixen simptomatologia o patologia respiratòria.

Ponència sobre “Osteopatia en Dolor Pèlvic Crònic” amb els de FIOS Formació

Els passats dies  29 i 30 d’abril del 2016 des de FIOS Formació, es van dur a terme les “Jornades sobre l’Abordatge Multidisciplinar del Dolor Crònic.


dolor-pelvic3

Avui dia el dolor crònic està cada vegada més integrat en la nostra societat i cada vegada som més els professionals de la salut que ens interessa com podem ajudar les persones que el pateixen.
La idea d’aquestes jornades és donar a conèixer més sobre el dolor i les diferents vies de abordatge.
Per això l’Eduard Vilar Orellana ha participat en aquestes ponències des del punt de vista de la  l’Osteopatia.

dolor-pelvic4


https://www.youtube.com/watch?v=XjdX6_dcFHE

Zona d'usuaris