Tarifes Kinevilar

TERÀPIA PRIMERA VISITA VISITES
SUCCESSIVES
BONS
Osteopatia €65 €55
Fisioteràpia
Fisioteràpia Respiratòria
Adult
€55 €45
Fisioteràpia Respiratòria
Pediàtrica
€42 €37 €175
(5 Sessions)
Massatges
Drenatge limfàtic
€45 €40 €370
(10 Sessions)
Acupuntura €52 €42 €390
(10 Sessions)